Home / SOẠN BÀI / Soạn Bài Việt Bắc – Phần Một: Tác Giả Tố Hữu

Soạn Bài Việt Bắc – Phần Một: Tác Giả Tố Hữu

Đề bài: Soạn Bài Việt Bắc – Phần Một: Tác Giả Tố Hữu

BÀI LÀM

Câu 1.

Những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu:

>> Xem thêm: Soạn bài thơ Việt Bắc, phần hai: Tác phẩm

 • Tố Hữu sinh năm 1920, mất năm 2002, tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành quê ở Thừa Thiên – Huế.
 • Ông là một nhà nho nghèo
 • Năm 12 tuổi ông mồ côi mẹ
 • Thời thanh niên, ông tham gia phong trào đấu tranh cách mạng và trở thành người lãnh đạo chủ chốt của đoàn Thanh niên dân chủ ở Huế, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
 • Cuối tháng 4 – 1939, Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt giam vào nhà lao Thừa Thiên.
 • Tháng 3 – 1942, Tố Hữu vượt ngục Đắc Lay (Kon Tum) tìm ra thanh hóa tiếp tục hoạt động cách mạng.
 • Trong cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, Tố Hữu là chủ tịch ủy ban khởi nghĩa ở Huế. Sau đó ông lên Việt Bắc đặc trách về văn hóa văn nghệ ở cơ quan trung ương Đảng.
 • Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ cho đến năm 1986, Tố Hữu liên tục giữ những cương vị trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 • Năm 1966, ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Câu 2.

Những chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó với những chẳng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam :

 • Tập thơ  Từ ấy (1937-1946) là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu. Tập thơ chia làm 3 phần :

Phần Máu lửa gồm những bài sáng tác trong thời kỳ mặt trận Dân chủ.

Phần Xiềng xích gồm những bài sáng tác trong các nhà lao lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phần Giải Phóng gốm những bài sáng tác từ khi Tố Hữu vượt ngục đến những ngày đầu giải phóng vĩ đại của toàn dân tộc.

 • Tập thơ Việt Bắc (1946 – 1954) là tiếng ca hùng tráng thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến. Nhà thơ ngợi ca Đảng và Bác Hồ đã khơi nguồn và phát huy sức mạnh của quân dân ta để đánh thắng kẻ thù.
 • Tập thơ Gió lộng (1955 – 1961) dạt dào bao nguồn cảm hứng lớn lao khi dân tộc ta bước vào giai đoạn cách mạng mới. Qua sự cảm nhận của Tố Hữu, cuộc sống mới trên miền Bắc thực sự là một ngày hội lớn.
 • Hai tập thơ Ra trận (1962 – 1971), Máu và hoa (1972 – 1977) âm vang khí thế quyết liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước và niềm vui toàn thắng. Ra trận là bản hùng ca về « Miền nam trong lửa đạn sáng ngời «. Máu và hoa ghi lại một chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hi sinh, khẳng định niềm tin sâu sắc vào sức mạnh tiềm tàng của xứ sở quê hương.
 • Một tiếng đờn (1992) và Ta với ta (1999) là hai tập thơ đánh dấu bước chuyển biến mới trong thơ Tố Hữu.

Câu 3.

Loading...

 Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị vì :

 • Những tập thơ của ông đều mang nội dung gắn liền với các chặng đường cách mạng của dân tộc, ghi lại những mốc son lịch sử của đất nước.
 • Tư tưởng trong thơ ông luôn gắn liền với tư tưởng của dân và quân ta, với những niềm tin, niềm hi vọng về ngày mai chiến thắng.
 • Thơ ông thể hiện niềm vui chiến thắng của những cuộc kháng chiến gam go quyết liệt chống lại quân giặc.
 • Mặt khác, thơ Tố Hữu còn thể hiện đường lối đúng đắn trong công cuộc dựng xây đất nước.
 • Hồn thơ Tố Hữu luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

Câu 4.

Tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố Hữu biểu hiện ở những điểm vơ bản sau :

 • Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện chủ yếu, luôn đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân.
 • Đáng chú ý là những tư tưởng, tình cảm lớn của con người, những vấn đề lớn lao của đời sống đã được Tố Hữu thể hiện qua giọng thơ mang tính chất tâm tình rất tự nhiên, đằm thắm, chân thành. Ví dụ như :

« Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh«

 • Tố Hữu có tiếp thu những tinh hoa của phong trào Thơ mới, của thơ ca thế giới cổ điển và điển và hiện đại, nhưng ông đặc biệt thành công.
 • Những bài thơ lục bát như Con tu hú, Việt Bắc, Bầm ơi, Kính gửi cụ Nguyễn Du… mang cả sắc thái lúc bát ca dao và lục bát cổ điển, dạt dào những âm hưởng nghĩa tình của hồn thơ dân tộc.
 • Những bài thơ theo thể thất ngôn như Quê mẹ, Mẹ Tơm, Bác ơi !, Theo chân Bác… trang trọng nhưng không khuôn sáo, trái lại, hơi thơ rất liền mạch, tự nhiên, diễn tả được thực hiện đa dạng và nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau.
 • Về ngôn ngữ, Tố Hữu không chú ý sáng tạo những từ mới, cách diễn đạt mới mà ông thường sử dụng những từ ngữ và cách nói quan thuộc với dân tộc.
 • Đặc biệt, thơ Tố Hữu đã phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt.

>> Xem thêm: Phân tích bài thơ Việt Bắc

>> Xem thêm: Bình Giảng 8 Câu Thơ Đầu Bài Thơ Việt Bắc Của Tác Giả Tố Hữu

Soạn Bài Việt Bắc – Phần Một: Tác Giả Tố Hữu
Rate this post
Loading...
Spread the love

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *