Home / SOẠN BÀI (page 6)

SOẠN BÀI

Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo – Phần 2: Tác Phẩm

Bình ngô đại cáo

Đề bài: Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo – Phần 2: Tác Phẩm BÀI LÀM Câu 1. Tóm lược nội dung của 4 đoạn trong Bình Ngô đại cáo: – Đoạn 1 (từ đầu đến "Chứng cớ còn ghi"): Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với việc đứng lên đấu tranh …

Đọc thêm...

Soạn Bài Tiếng Hát Con Tàu Của Chế Lan Viên

Soạn bài Tiếng hát con tàu

Đề bài: Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên BÀI LÀM Câu 1. Hình ảnh con tàu Tây Bắc ngoài ý nghĩa cụ thể còn có ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc: Con tàu với nhiệm vụ chở khách đi liên tỉnh, đi đến những miền xa …

Đọc thêm...