Home / Tag Archives: Bình ngô đại cáo

Tag Archives: Bình ngô đại cáo

Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo – Phần 2: Tác Phẩm

Bình ngô đại cáo

Đề bài: Soạn Bài Bình Ngô Đại Cáo – Phần 2: Tác Phẩm BÀI LÀM Câu 1. Tóm lược nội dung của 4 đoạn trong Bình Ngô đại cáo: – Đoạn 1 (từ đầu đến "Chứng cớ còn ghi"): Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với việc đứng lên đấu tranh …

Đọc thêm...