Home / Tag Archives: lời tiễn dặn

Tag Archives: lời tiễn dặn

Soạn Bài Lời Tiễn Dặn | Văn Mẫu Lớp 10

Lời tiễn dặn

Đề bài: Soạn Bài Lời Tiễn Dặn | Văn Mẫu Lớp 10 BÀI LÀM TIỂU DẪN Lời tiễn dặn (Xống chụ xon xao) của dân tộc Thái là một trong những truyện thơ nổi tiếng trong kho tàng truyện thơ các dân tộc thiểu số. Bài thơ gồm 1846 câu …

Đọc thêm...