Home / Tag Archives: nhàn

Tag Archives: nhàn

Phân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhàn

Đề bài: Phân Tích Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm BÀI LÀM Nhiều người vẫn nghĩ cuộc sống là một dòng xoáy đầy xô bồ hỗn độn. Nhưng tất cả đều do cách ta sống, do cách ta lựa chọn. Nguyễn Bỉnh Khiêm – một vị quan anh minh …

Đọc thêm...

Soạn Bài Thơ Nhàn Của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nhàn

Đề bài: Soạn bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm BÀI LÀM TIỂU DẪN >> XEM THÊM: Phân Tích Bài Thơ Nhàn Những nét chính về tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1492 – 1585) quê ở Hải Phòng. Ông làm quan dưới triều Mạc. Ông cáo quan về quê, lấy hiệu …

Đọc thêm...