Home / Tag Archives: thu vịnh

Tag Archives: thu vịnh

Phân Tích Bài Thơ Thu Vịnh Của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Phân Tích Bài Thơ Thu Vịnh Của Nguyễn Khuyến BÀI LÀM Nguyễn Khuyến là nhà thơ mang hồn thơ làng quê, làng cảnh Việt Nam. Ông nổi tiếng với ba bài thơ thu: Thu Vịnh, thu điếu, thu ẩm. Mỗi bài thơ thu của Nguyễn Khuyến là một bức …

Đọc thêm...