Home / Tag Archives: tien si giay

Tag Archives: tien si giay

Phân Tích Bài thơ Tiến Sĩ Giấy Của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Phân Tích Bài thơ Tiến Sĩ Giấy Của Nguyễn Khuyến BÀI LÀM Nguyễn Khuyến là một nghệ sĩ có hồn thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng đầy thâm thúy. Bằng những sáng tác thấm đẫm chất trào lộng, Nguyễn Khuyến thực sự đã bộc lộ được tài năng trào …

Đọc thêm...